Logo_KR_fc 01

Kweekvlees als ingrediënt èn recept voor een Good Food & Lifestyle!

jay wennington-bewerkt

De dag dat kweekvlees ook in Nederland in restaurants wordt geserveerd is niet ver weg meer. En dat er vraag naar komt? Geen enkele twijfel.

Food & lifestyle zijn tegenwoordig niet meer los te denken van elkaar. We nemen steeds meer de controle over ons leven. We willen fitter, gezonder, bewuster en duurzamer leven om er voor te zorgen dat de kwaliteit van leven optimaal is. Voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen.

Met onze keuzes in eten maken we duidelijk waar we voor staan en waar we heen willen in het leven. Superfoods om gezond en fit blijven. Powerfood om sportieve topprestaties te leveren. Vegan, vegetarisch of flexitarisch eten om uitdrukking te geven welke waarden in het leven belangrijk voor je zijn. Allemaal voorbeelden waarbij je bewust kiest wat je eet, en waarom je dat eet. Eten is steeds meer een bewust onderdeel van je manier van leven.

We beseffen vaker dat eten een belangrijk onderdeel is om lekkerder in je vel te zitten. Fysiek, maar zeker ook mentaal. Een veranderende heersende moraal, over hoe we met dieren of met het milieu omgaan in onze samenleving bijvoorbeeld, roept bij een groeiende groep mensen gewetensbezwaren op. Het zorgt ervoor dat met name de jongere generaties minder vlees, biologisch vlees, of zelfs helemaal geen vlees(producten) meer eten.

Kweekvlees past perfect binnen de nieuwe moraal van de jonge generaties. Al zal het idee dat er voor je vlees geen dieren meer geslacht hoeven te worden iedereen aanspreken, zou je zeggen. Maar juist omdat jongere generaties geconfronteerd worden met de roofbouw die eerdere generaties hebben gepleegd op het milieu, zien zij nog meer de urgentie om hier iets aan te doen. Voor een eigen toekomst, maar zeker ook voor die van hun nageslacht. Kweekvlees is daarom een geweldig alternatief. Want kweekvlees kan naast slachtvrij, ook nog eens veel duurzamer geproduceerd worden dan vlees.

Het is naïef om te denken dat iedereen vlees zal afzweren om het volledig te vervangen voor puur plantaardige vleesvervangers. Zelfs als het geweten knaagt, is de verleiding soms toch nog te groot om vlees te eten. Af en toe wil je je toch gewoon even laten gaan. En ook dat hoort bij een gezonde lifestyle! Met kweekvlees kan je met een schoon geweten toegeven aan deze verleiding. Daarom is kweekvlees vooral voor de groeiende groep flexitariërs ideaal.

Maar ook voor een lichamelijk gezondere levensstijl is kweekvlees interessant. Kweekvlees is gezonder dan vlees. Kweekvlees bevat geen ongezonde verzadigde vetten. Er kunnen zelfs gezonde vetten toegevoegd worden aan gekweekt vlees! Kweekvlees is dus ook voor de gezondheidsfreak goed nieuws. Zeker als je je ook nog bedenkt dat kweekvlees in een veel schonere omgeving gemaakt wordt als vlees. In een steriele omgeving waar virussen en epidemieën geen kans maken.

Kortom, kweekvlees is het vlees van de toekomst. Kweekvlees voldoet in grote mate aan de dingen die we steeds belangrijker gaan vinden. "Cultured meat' is de Engelse term voor kweekvlees. Omdat het vlees gecultiveerd, gekweekt is. Maar nog meer omdat het duidelijk de waarden weergeeft van onze hedendaagse beschaving. Een cultuur waarin we met steeds meer zorg omgaan met onze dieren en het milieu. En een cultuur waarin we steeds beter zorgen voor onszelf. Daarom wordt kweekvlees zowel een belangrijk ingrediënt als hèt recept voor een Good Food & Lifestyle.